16/01/2014 | Sin categoría

El Ayuntamiento de Vendrell recibe el apoyo de la Diputación de Tarragona en materia de protección de la salud pública

L’Ajuntament de l’el Vendrell ha rebut el suport de la Diputació de Tarragona en matèria de protecció de la salut pública.

D’una banda, la Diputació ha aportat 18.000 euros corresponents a ajuts del 2013 en concepte dels despeses destinades a garantir la protecció i la seguretat als platges, a través del servei de la Creu Vermella i de tasques d’abalisament.

De l’altra, en relació amb la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en l’exercici del 2013, la Diputació ha aportat 5.049,06 euros, que s’han destinat a fer actuacions de prevenció de la proliferació del mosquit tigre. S’han dut a terme la neteja de torrents i riguessis per evitar-hi l’acumulació d’aigua en els residus que s’hi trobaven, s’ha fet la conversió dels desguassos del barri del Pèlag en embornals secs i s’han editat uns tríptic informatius.