21/03/2019 | Sense categoria

Intervenció d’urgència a l’Estany de Coma-ruga mentre està en curs la tramitació de la redacció i execució del projecte Feder

En els propers dies, mentre està en curs la tramitació de la redacció i execució del projecte Feder de Coma-ruga, s’iniciaran els treballs per retirar les parts més malmeses de les dues pèrgoles dels embarcadors de l’Estany de Coma-ruga.

A causa de la caiguda recent d’alguns fragments de les bigues que constitueixen les pèrgoles, l’Ajuntament del Vendrell ha pres la decisió de realitzar una actuació d’urgència per evitar que es produeixin danys personals o materials. Els treballs consistiran en l’extracció de totes les biguetes de la pèrgola del costat oest de l’Estany, ja que el seu estat de conservació és molt dolent. En canvi, es mantindran en el seu lloc les jàsseres, però es repicaran aquelles parts fracturades amb risc de desprendre’s. Per contra, com l’estat de conservació de la pèrgola situada a l’est és millor, només s’hi actuarà de manera puntual, repicant les zones que puguin patir despreniments.

Les patologies que mostren les jàsseres i biguetes són causades per l’oxidació de la seva armadura interna. Un cop finalitzada aquesta intervenció d’urgència, es tancarà l’accés a ambdues pèrgoles fins a la rehabilitació de l’Estany, prevista per després de l’estiu a través del projecte Feder, amb una tanca provisional i una lona informativa.

El regidor de Promoció Econòmica, Kenneth Martínez, explica que: "pel mal estat de conservació de les pèrgoles de l’Estany i per l’inici de la temporada turística, hem hagut d’avançar una intervenció d’urgència en aquests punts mentre s’està tramitant la redacció i execució del conjunt d’actuacions del projecte Feder de Coma-ruga".

Més informació: Àrea de Comunicació, tel. 977 16 64 62 (71)