26/06/2017 | Sense categoria

La proposta del Protocol de la Festa Major del Vendrell ja es pot consultar i aportar-hi suggeriments i opinions

A partir d’avui, 26 de juny, al web de l’Ajuntament del Vendrell, es pot consultar la proposta del Protocol de la Festa Major del Vendrell, elaborada per una comissió que durant més d’un any l’ha redactat. Aquest document té com a objectiu plasmar els actes que han esdevingut emblemàtics de la Festa Major i deixar per escrit quin n’és l’origen i el funcionament, així com explicar quins en són els estaments organitzadors, com funcionen i com s’escullen, i ordenar-ne la participació en els actes col·lectius de la vila.

Aquesta consulta va acompanyada d’un formulari on, les entitats que participen activament a la Festa Major i les persones que hi vulguin participar, podran fer-hi les observacions que creguin més oportunes, amb la finalitat de dotar el protocol del màxim consens i de la importància i rellevància que es mereix un document d’aquestes característiques.

La comissió encarregada de redactar el Protocol de la Festa Major del Vendrell analitzarà, valorarà i inclourà, si s’escau, les observacions que es facin arribar mitjançant aquest formulari. El termini per aportar-hi suggeriments i opinions finalitzarà el 9 de juliol.