26/04/2013 | Sense categoria

L’Ajuntament del Vendrell rep el suport de la Diputació de Tarragona en matèria de seguretat a les platges i per a actuacions contra el mosquit tigre

L’Ajuntament del Vendrell ha rebut el suport de la Diputació de Tarragona en matèria de seguretat de les platges i per a actuacions contra el mosquit tigre.

En concepte de les despeses destinades a garantir la seguretat a les platges del Vendrell, derivades de la contractació del servei de socorristes, despeses en infraestructures i materials necessaris per al funcionament correcte d’aquesta activitat, com és l’abalisament, la Diputació ha aportat 14.811’31 euros corresponents a ajuts del 2012.

Dins de la línia de suport als ajuntaments per a la reducció d’animals peridomèstics i control de plagues, la Diputació de Tarragona ha donat suport a l’Ajuntament del Vendrell a causa de la presència del mosquit tigre al municipi. En aquest sentit, la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat du a terme una sèrie d’actuacions, iniciades el 2012 a causa de la ineficiència d’algunes accions efectuades anteriorment: recerca d’informació sobre el mosquit tigre, demanda d’assessorament, formació de tècnics, identificació dels focus (la seva presència al Vendrell es detecta en un 80% en espais privats i només un 20% en espais públics), aplicació d’una estratègia de prevenció, assessorament i campanyes educatives a la població, i neteja dels torrents i les rieres que transcorren pel municipi. L’import de l’ajut encara no està definit, per una disminució del cost total d’aquestes actuacions corresponent a l’exercici 2012.