21/01/2015 | Sense categoria

L’Ajuntament del Vendrell rep el suport de la Diputació de Tarragona per a la protecció de la salut pública

L’Ajuntament del Vendrell ha rebut el suport de la Diputació de Tarragona per a actuacions en matèria de protecció de la salut pública.

D’una banda, la Diputació ha aportat 17.569,80 euros, corresponents a ajuts del 2014, en concepte de les despeses destinades a garantir la protecció i la seguretat a les platges, a través del servei de la Creu Roja i de tasques d’abalisament.

De l’altra, en relació amb la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en l’exercici del 2014, la Diputació ha aportat 4.547,34 euros, que s’han destinat a fer actuacions de prevenció de la proliferació del mosquit tigre. Com a exemples d’actuacions s’han dut a terme campanyes informatives i la neteja de torrents i rieres per evitar-hi l’acumulació d’aigua en els residus que s’hi trobaven. També s’ha colgat una bassa ubicada en un edifici municipal al centre de la vila, en la qual s’hi estancava aigua.