29/01/2013 | Sense categoria

L’Ajuntament del Vendrell suspèn la festa dels Tres Tombs

L’Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Festes, ha anunciat que suspèn, de manera indefinida, la celebració dels Tres Tombs a la vila.

El criteri adoptat per la regidora de Festes respon a la voluntat de prioritzar els recursos econòmics per mantenir el màxim possible la qualitat de les celebracions i festes que es continuïn realitzant. Cal tenir en compte que la festa dels Tres Tombs, perquè sigui lluïda i participativa, requereix d’una inversió important. A tall d’exemple, l’any 2010 la despesa d’aquesta celebració superava els 8.000 euros.

En aquest sentit, en les actuals condicions d’estalvi pressupostari que viu l’Ajuntament del Vendrell, des de la Regidoria de Festes s’ha decidit apostar per menys quantitat i més qualitat a l’hora d’organitzar els diferents actes festius de la vila.