12/08/2019 | Sense categoria

S’adjudiquen els treballs tècnics de la reurbanització del centre de Coma-ruga en el marc del projecte FEDER

Avui dilluns 12 d’agost la Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació dels treballs d’intervenció tècnica de la intervenció urbanística del centre de Coma-ruga, vinculats al projecte FEDER.

Mitjançant la celebració d’aquests contractes es prestarà la totalitat dels serveis d’intervenció tècnica, corresponents a les obres d’urbanització del centre de Coma-ruga, inclosa la rehabilitació de l’Estany, en l’àmbit previst en el projecte aprovat pels fons FEDER “Recuperació i dinamització de l’espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l’activitat turística i econòmica”.

Els serveis que s’han contractat són:

Fase de redacció de documents tècnics:

• Estudi geotècnic, adjudicat a l’empresa TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, S.L per un import total per la durada del contracte de 1.161,31 euros, IVA exclòs.

• Redacció de projecte bàsic i executiu, adjudicat a l’empresa SBS SIMÓN I BLANCO, S.L.P per un import total per la durada del contracte de 13.835,06 euros, IVA exclòs.

• Estudi de seguretat i salut en el treball, adjudicat a l’empresa TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, S.L. per un import total per la durada del contracte de 1.509,63 euros, IVA exclòs.

Fase d’execució de les obres:

• Direcció de les obres, adjudicat a l’empresa SBS SIMÓN I BLANCO, S.L.P, per un import total per la durada del contracte de 8.474,23 euros, IVA exclòs.
• Direcció d’execució material de les obres i Control de Qualitat, adjudicat a l’empresa TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, S.L per un import total per la durada del contracte de 7.763,83 euros, IVA exclòs.

• Coordinació de seguretat i salut a l’empresa, adjudicat a l’empresa TENGI CONSULTORIA TÈCNICA, S.L., amb NIF B-64323355, per un import total per la durada del contracte de 1.509,63 euros, IVA exclòs.

L’actuació d’urbanització comprèn una superfície d’aproximadament 9.900 m2 situats al bell mig del nucli urbà de Coma-ruga i envoltat pels carrers de Josep Pla, Arc de Berà, Avinguda del Balneari i l’Avinguda de la Generalitat. La urbanització comprèn diverses zones: Edifici Tabaris, Estany i Plaça dels Germans Trillas.

El 50 % del pressupost de licitació (iva exclòs) d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació."

Nota: Aquesta acció està inclosa en el projecte "Recuperació i dinamització de l’espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l’activitat turística i econòmica”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.