2/07/2019 | Sense categoria

S’aproven les bases del concurs de projectes arquitectònics de l’edifici del Tabaris de Coma-ruga

Mitjançant un Decret d’Alcaldia, avui s’han aprovat les bases i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la licitació, mitjançant el procediment de concurs de projectes i tramitació ordinària, per a la contractació dels serveis de redacció del projectes executiu i la direcció d’obres per la rehabilitació de l’edifici del Tabaris, amb l’objecte de destinar-lo a usos turístics, culturals i veïnals.

Una vegada finalitzat l’estudi sobre la dotació d’usos culturals i turístics de l’edifici, el projecte FEDER prossegueix i, mitjançant l’aprovació d’aquestes bases, es pretén seleccionar els professionals tècnics que s’encarregaran de redactar els projectes de rehabilitació de l’edifici, amb concordança amb l’estudi d’usos realitzat i amb el procés participatiu desenvolupat l’any passat.

L’edifici de Tabaris es concep com un nou equipament municipal amb innovadors productes i serveis turístics per a Coma-ruga , així com un espai habilitat per a la celebració d’actes diversos, configurant-se d’aquesta manera en un espai polivalent al servei dels veïns i visitants. De l’estudi d’usos, se’n destaquen els següents espais:

Zona de celebració d’actes multitudinaris com fires, congressos, trobades o altres similars.

Un espai per a la difusió de la figura i l’obra de l’artista Santiago Padrós i l’art del mosaic.

Un espai per donar a conèixer la importància de la Reserva Marina Masia Blanca, com a enclavament estratègic per a la recuperació d’espècies marines i com a exemple sensibilitzador envers la tasca de conservació del medi ambient.

Una zona dedicada a la història de Coma-ruga.

Àrea destinada a un ús veïnal, especialment per a les associacions.

Més informació al Perfil del contractant. Perfil contractant Ajuntament del Vendrell