16/02/2019 | Sense categoria

S’inicia la valoració d’ofertes presentades per les empreses interessades en la contractació dels treballs tècnics de la reurbanització del centre de Coma-ruga

Avui dijous 14 de febrer s’ha iniciat el procés de valoració de les ofertes presentades per les empreses, en relació al procés de contractació dels treballs d’intervenció tècnica de la intervenció urbanística del centre de Coma-ruga, vinculats al projecte FEDER.

Mitjançant la celebració d’aquest contracte, es prestarà la totalitat dels serveis d’intervenció tècnica, corresponents a les obres d’urbanització del centre de Coma-ruga, inclosa la rehabilitació de l’Estany, en l’àmbit previst en el projecte aprovat pels fons FEDER “Recuperació i dinamització de l’espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l’activitat turística i econòmica”.

Els serveis a contractar són:

Fase de redacció de documents tècnics:
-Estudi geotècnic
-Redacció de projecte bàsic i executiu
-Pla de control de qualitat
-Estudi de seguretat i salut en el treball

Fase d’execució de les obres:
-Direcció de les obres
-Direcció d’execució material de les obres i control de qualitat
-Coordinació de seguretat i salut

Comprèn l’actuació d’urbanització d’una superfície d’aproximadament 9.900 m2 situats al bell mig del nucli urbà de Coma-ruga i envoltat pels carrers de Josep Pla i de l’Arc de Berà, i les avingudes del Balneari i de la Generalitat. La urbanització comprèn diverses zones: Edifici Tabaris, Estany i Plaça Germans Trillas.

S’han presentat 3 empreses interessades.

El 50% del pressupost de licitació (IVA exclòs) d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

02 14 logos feder web

De forma paral·lela, l’Ajuntament del Vendrell iniciarà properament l’Estudi d’alternatives a la circulació i l’estacionament per a la mitigació dels efectes sobre el trànsit produïts per les accions previstes a la urbanització del centre de Coma-ruga inclòs al projecte cofinançat pel FEDER i el seu entorn immediat. El seu objectiu és l’estudi de circulació i de diverses alternatives per a reorganitzar la circulació de vehicles i l’espai d’aparcament afectat per la vianalització d’alguns dels espais urbans (carrers i places) del centre de Coma-ruga, que es preveu a la intervenció urbanística. Posteriorment, i en base al resultat d’aquest Estudi, es decidiran les accions concretes a portar a terme.